Trygghetsregler vid vård av barn

När du studerar med studiemedel omfattas du av trygghetsregler om du är hemma för tillfällig vård av barn. Det innebär bland annat att du får behålla studiemedlen under tiden du vårdar barn, även fast du inte kan studera. Anmäl därför alltid vård av barn till CSN.

Här kan du läsa om trygghetsreglerna.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du vårdar barn räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Exempel – Stina får räkna bort veckor

Stina har rätt till totalt 240 veckor med studiemedel för studier på eftergymnasial nivå. Hon har nu haft studiemedel i 60 veckor, men stannat hemma för vård av barn i totalt 3 av dessa veckor. CSN räknar därför att Stina har använt 57 av sina 240 veckor med studiemedel.

Lägre resultatkrav

De veckor du vårdar barn räknas också bort när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även enstaka dagar med vård av barn kan påverka prövningen av dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler det till CSN.

Exempel – Lars får lägre krav på studieresultat

Lars stannade hemma för vård av barn i 4 veckor under vårterminen och kunde inte studera. Han anmälde det till CSN och skickade in en försäkran samt ett läkarutlåtande. När Lars söker studiemedel på nytt, prövar CSN om han klarat studieresultaten för den senaste perioden med studiemedel, 40 veckor i hans fall. Normalt skulle kravet ha varit att han klarat 45 högskolepoäng (hp), men eftersom han vabbat i 4 veckor är kravet nu bara 41 hp.

Ditt lån kan skrivas av under vårdperioden

CSN kan skriva av lånedelen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är hemma för vård av barn i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med vårddag 31.

Om ditt barn är sjuk mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Exempel – Stina vårdar sjukt barn i 51 dagar

Stina får studiemedel under perioden 14 januari-5 juni. Hon är hemma för vård av barn under perioden 25 januari-15 mars (51 dagar). Karenstiden blir då 25 januari-23 februari.

Stinas lån skriver vi av för tiden 24 februari-15 mars, det vill säga för totalt 21 dagar.

Exempel – Oskar vårdar sjukt barn i januari och mars

Oskar ska få studiemedel under perioden 14 januari-5 juni. Han vabbar under följande perioder: 25 januari-23 februari (30 dagar) och 10 mars-10 april (32 dagar). Karenstiden blir då 25 januari-23 februari.

Oskars lån skriver vi av för tiden 10 mars-10 april. Eftersom hans barn blev sjukt på nytt inom 20 dagar får han inte någon ny karenstid under den andra vårdperioden.

Senast uppdaterad: 2016-02-02