Hur mycket får du?

Här kan du se exempel på hur mycket du kan få och när pengarna kommer.

  • Du får utbetalningarna av studiemedel i förskott.
  • Det vanligaste är att du får studiemedel för fyra veckor varje gång du får en utbetalning från CSN.
  • Antalet veckor för den första och sista utbetalningen av studiemedel för terminen kan variera något. Detta beror på vilket datum terminen startar eller slutar.
  • Du får studiemedel utifrån det antal poäng och veckor du läser. Om du läser 400 poäng under 18 veckor, får du studiemedel bara för 18 veckor, trots att poängen motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Exempel - Alexanders utbetalningar under våren

Alexander läser 460 gymnasiepoäng mellan den 9 januari 2017 och den 26 maj 2017. Han får då studiemedel för 20 veckor på heltid. Studiebidraget blir 14 240 kronor och lånet 35 840 kronor. Totalt får han 50 080 kronor.

Så här betalas Alexanders studiemedel ut:

Studiestarten i jan. 25 jan. 24 feb. 24 mars 25 april 25 maj
7 512 kr
(3 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
2 504 kr
(1 v.)

Exempel - Veronicas utbetalningar under hösten

Veronica läser 400 gymnasiepoäng mellan den 14 augusti 2017 och den 15 december 2017. Hon får då studiemedel för 18 veckor. Studiebidraget blir 12 816 kronor och lånet 32 256 kronor. Totalt får hon 45 072 kronor.

Så här betalas Veronicas studiemedel ut:

Studiestarten i aug. 25 sep. 25 okt 24 nov
15 024 kr
(6 v.)
10 016kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)

10 016 kr
(4 v.)

Senast uppdaterad: 2017-01-11