Återkrav

Om du har fått utbetalningar av studiestartsstöd som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då kan du få ett återkrav.

Du kan till exempel få ett återkrav i de här fallen:

  • Om du har avbrutit dina studier.
  • Om du har läst färre poäng än vad du skrev i din ansökan.
  • Om du har haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Tänk på att meddela CSN så fort något ändras i dina studier. Då minskar du risken för återkrav.

Hur betalar du?

Beslutet om återkrav får du som ett brev från CSN. I brevet får du också ett inbetalningskort med de uppgifter som du ska använda när du betalar.

Räntor och avgifter

Förutom det belopp som du ska betala tillbaka måste du också betala ränta på återkravet. Under 2017 är räntan 2,88 procent. Du kan dra av den i deklarationen. Vi tar även ut en expeditionsavgift för återkravet. Expeditionsavgiften är på 100 kronor per återkrav och år.

Ring oss om du har svårt att betala

Normalt ska du betala hela återkravet på en gång, senast den dag som står på inbetalningskortet som du har fått. Ring CSN direkt om du har svårt att betala, så ser vi över hela din ekonomiska situation. I vissa fall kan du få en betalningsplan och dela upp betalningen.

Om du inte betalar

Om du inte betalar ditt återkrav riskerar du att skulden går till Kronofogden. Då måste du också betala räntor och avgifter. Dessutom kan du få en betalningsanmärkning.
Läs mer om återkrav, räntor och avgifter

Tycker du att återkravet är fel?

Om du tycker att CSN har fattat ett felaktigt beslut kan du ansöka om att få ditt återkrav omprövat.
Du kan även överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd. Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till CSN inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Hur överklagar du beslut?

Senast uppdaterad: 2017-06-27