Hur mycket kan du få?

Kvinna sitter och skriver på en lektion.
Hur mycket bidrag du kan få beror på om du studerar på heltid eller deltid och om du har vårdnaden om barn.

Du kan få studiestartsstöd för studier på heltid, 75 procent av heltid och 50 procent av heltid. Det kallas din studietakt.
Så här räknar vi ut din studietakt

Belopp

I tabellen ser du hur mycket du kan få i studiestartsstöd för en vecka och för fyra veckor. Vanligtvis betalar vi ut studiestartsstöd för fyra veckor i taget.

Belopp studiestartsstöd, 2017
1 vecka 4 veckor
Heltid, 100 %  2 128 kr 8 512 kr
Deltid, 75 % 1 594 kr 6 376 kr
Deltid, 50 % 1 066 kr 4 264 kr

Tilläggsbidrag om du har barn

Om du har vårdnaden om barn kan du få mer bidrag, det kallas tilläggsbidrag. Hur stort tilläggsbidraget är beror på hur många barn du har och om du studerar på heltid eller deltid. I tabellen ser du hur mycket du kan få per vecka.

Belopp tilläggsbidrag per vecka, 2017
Heltid Deltid, 75 % Deltid, 50 %
1 barn  147 kr 112 kr 71 kr
2 barn 241 kr 183 kr 120 kr
3 barn 290 kr 218 kr 146 kr
4 barn 339 kr 253 kr 172 kr

Hur länge kan du få studiestartsstöd?

Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd i 50 veckor. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna utifrån det.  

Längsta tid med studiestartsstöd
Heltid Deltid, 75 % Deltid, 50 %
Maximalt antal veckor med studiestartsstöd 50 veckor 67 veckor 100 veckor

Om du vill fortsätta studera efter att veckorna med studiestartsstöd är slut, kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Inkomster under studietiden

Du får ha andra inkomster samtidigt som du får studiestartsstöd från CSN. Men om du har inkomster över en viss gräns så kan ditt bidrag minska. De inkomster du får ha utan att ditt bidrag minskas kallas för fribelopp. Tänk på att alltid meddela CSN om din inkomst ändras.
Inkomst och fribelopp

Senast uppdaterad: 2017-06-30