Inkomst och fribelopp

Du får ha andra inkomster samtidigt som du får studiestartsstöd från CSN. Men om du har inkomster över en viss gräns kan ditt bidrag minska. De inkomster du får ha utan att ditt bidrag minskas kallas för fribelopp. Tänk på att alltid meddela CSN om din inkomst ändras.

Som inkomst räknas till exempel:

  • lön
  • a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning
  • inkomst av näringsverksamhet (om du har eget företag)
  • inkomst från försäljning av hus eller lägenhet
  • inkomst från försäljning av aktier.

Vi beräknar alltid inkomsten per kalenderhalvår. Med kalenderhalvår menas perioden 1 januari–30 juni eller 1 juli–31 december.

Hur stort är ditt fribelopp?

Hur stort ditt fribelopp är beror på hur många veckor du studerar med studiestartsstöd, och om du studerar på heltid eller deltid. I tabellen ser du några exempel. Du kan också se ditt fribelopp i beslutet om studiestartsstöd samt om du loggar in i Mina sidor här på csn.se eller i CSN:s app.

Exempel på fribelopp 2017
Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår Fribelopp i kr,  studier på heltid Fribelopp i kr,  studier på 75 procent Fribelopp i kr,
studier på 50 procent
10 107 520 116 480 125 440
18 78 848 94 976 111 104
20 71 680 89 600 107 520
22 64 512 84 224 103 936
23 60 928 81 536 102 144

Se fribelopp för alla veckor

Vad händer om du får en högre inkomst?

Om din inkomst under ett kalenderhalvår är högre än fribeloppet, får du mindre studiestartsstöd. Studiestartsstödet minskar med högst 52 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet.
Du måste anmäla till CSN om din inkomst blir högre än fribeloppet. Då justerar vi ditt studiestartsstöd, så att du får rätt belopp utbetalt. Om inkomsten fortfarande är under gränsen för fribeloppet, behöver du inte anmäla det. 
Hur anmäler du ändrad inkomst?

CSN kontrollerar med Skatteverket

Vi kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter som du har lämnat i din ansökan om studiestartsstöd. Det gör vi genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din inkomst.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Om du avbryter dina studier kan ditt fribelopp påverkas. Kontakta CSN om du avbryter dina studier så får du veta vad som gäller för dig.
Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2017-08-24