Fribelopp per vecka - studiestartsstöd

I tabellen ser du hur stort fribeloppet för studiestartsstödet är för ett kalenderhalvår. Hur stort det är beror på hur många veckor du studerar med studiestartsstöd och om du studerar på heltid eller deltid.  

Fribeloppet är de inkomster du får ha utan att ditt studiestartsstöd minskas.

Med kalenderhalvår menas 1 januari-30 juni eller 1 juli-31 december.

Fribelopp studiestartsstöd, 2017
Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår Fribelopp i kr, studier på heltid Fribelopp i kr, studier på deltid, 75 % Fribelopp i kr, studier på deltid, 50 %
1 139 776 140 672 141 568
2 136 192 137 984 139 776
3 132 608 135 296 137 984
4 129 024 132 608 136 192
5 125 440 129 920 134 400
6 121 856 127 232 132 608
7 118 272 124 544 130 816
8 114 688 121 856 129 024
9 111 104 119 168 127 232
10 107 520 116 480 125 440
11 103 936 113 792 123 648
12 100 352 111 104 121 856
13 96 768 108 416 120 064
14 93 184 105 728 118 272
15 89 600 103 040 116 480
16 86 016 100 352 114 688
17 82 432 97 664 112 896
18 78 848 94 976 111 104
19 75 264 92 288 109 312
20 71 680 89 600 107 520
21 68 096 86 912 105 728
22 64 512 84 224 103 936
23 60 928 81 536 102 144
24 57 344 78 848 100 352
25 53 760 76 160 98 560
26 50 176 73 472 96 768
Senast uppdaterad: 2017-06-30