Redovisa din inkomst efter kontroll

CSN kontrollerar din inkomst med Skatteverket i efterhand. Om du har haft inkomster över fribeloppet som du inte meddelat oss, måste du redovisa när under året du har haft inkomsterna. På den här sidan kan du läsa hur du ska redovisa din inkomst på rätt sätt.

Om din inkomst är högre än fribeloppet påverkas ditt studiestartsstöd. CSN kontrollerar därför de inkomstuppgifter du har lämnat till CSN, med uppgifter från Skatteverket. Om kontrollen visar att du har haft inkomster över fribeloppet som du inte meddelat CSN, får du ett brev från oss. Då måste du nämligen redovisa när under året du fick inkomsten. Det beror på att CSN räknar inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket är för hela året.

När gör CSN kontrollen?

CSN kontrollerar dina inkomstuppgifter när Skatteverket är klara med sin uträkning av din inkomst och skatt (taxeringen) för det föregående året.

Exempel: Jonna studerar under hösten 2017

Jonna studerar med studiestartsstöd hösten 2017. I december 2018 är Skatteverket klar med taxeringen för 2017. I början av 2019 kontrollerar CSN att hennes inkomstuppgifter för 2017 stämmer.

Vad händer om inkomsten blev högre än fribeloppet?

Om du har haft högre inkomster än fribeloppet och det du meddelat CSN, måste du betala tillbaka pengar till CSN. Det kallas återkrav. Du får då betala tillbaka den del av bidraget som du inte hade rätt till, för att din inkomst var för hög.

Så här redovisar du olika typer av inkomster

Du ska redovisa inkomsten för hela kalenderåret, även om du bara har haft studiestartsstöd under ett halvår. Om du inte visar hur dina inkomster fördelats över respektive halvår, kommer vi att utgå från att inkomsten är jämnt fördelad över året. Beroende på vad det är för typ av inkomst, finns det olika sätt du ska redovisa den.

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst (lön, semesterersättning med mera) ska du redovisa det kalenderhalvår du hade tillgång till pengarna. Det är vanligen när de betalades ut till dig. Skicka med intyg från din arbetsgivare, exempelvis lönespecifikationer.

Inkomst av näringsverksamhet

När du redovisar inkomst av näringsverksamhet fördelar du i regel hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du fördela utifrån det.

Du kan visa din inkomstfördelning med intyg från en revisor. Om du inte kan få ett intyg från en revisor kan du i stället att skicka in resultatrapporter för första halvåret och för helåret. Du måste då även skicka med din självdeklaration med samtliga bilagor.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital fördelar du i regel med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Har du sålt aktier, fonder eller värdepapper? I så fall kan du skicka med dokument som visar hur stor kapitalvinst du gjort och när transaktionen gjordes. Vinsten ska du redovisa enligt skattereglerna. Normalt är vinsten skillnaden mellan vad det kostade dig att köpa värdepapperna och vad du fick för dem efter att ha gjort avdrag för försäljningsutgifter.

Har du sålt en bostadsrätt eller en fastighet? I så fall ska du skicka med dokument som visar hur stor vinst du gjorde och när du sålde den. Detta gör du enklast genom att skicka med kopior på din självdeklaration och ditt köpekontrakt. Datumet när du och köparen skrev på köpekontraktet räknas som datum för inkomsten. Det gäller oavsett när du fick betalt eller om du och köparen bestämde ett senare datum för äganderättens övergång.

Exempel - Matteus säljer sin bostadsrätt i december

Matteus studerar med studiestartsstöd och säljer sin bostadsrättslägenhet. Köpekontraktet skrivs i mitten av december 2017, men de kommer överens om att köparen ska betala först i april 2018.
Den vinst som Matteus gör på sin lägenhetsaffär ska han redovisa till CSN för år 2017, det vill säga då köpekontraktet skrevs. Det innebär att hans studiestartsstöd för höstterminen 2017 kan påverkas, trots att han inte får pengarna för försäljningen förrän året efter.

Senast uppdaterad: 2017-06-28