Vad räknas som inkomst?

När du ansöker om studiestartsstöd ska du lämna uppgifter om dina beräknade inkomster. Här kan du läsa om vad som räknas som inkomst.

Det finns tre olika typer av inkomster som du ska räkna med:

  1. Inkomst av tjänst, exempelvis lön, föräldrapenning, sjukpenning och den skattepliktiga delen av vårdbidraget.
  2. Inkomst av näringsverksamhet, det vill säga pengar du tjänar i ditt företag.
  3. Inkomst av kapital, exempelvis inkomster från försäljning av hus, lägenhet eller aktier samt ränta och aktieutdelning.

Tänk på det här

När du beräknar din inkomst ska du tänka på det här:

  • Beräkna din inkomst före skatt.
  • Beräkna inkomsten per kalenderhalvår (1 januari–30 juni och 1 juli–31 december).
  • Räkna med inkomster både från Sverige och utlandet.
  • Pengar som är inkomst av tjänst ska du räkna med under det kalenderhalvår som du får tillgång till dem. Det är vanligtvis när de betalas ut.
  • Inkomster från försäljning av bostadsrätt eller fastighet ska du ta upp på det år som du skrev kontraktet med köparen, inte när pengarna betalades ut.
  • Du kan göra avdrag för vissa kostnader enligt skattelagstiftningen, exempelvis reseavdrag. Men så kallade allmänna avdrag får du inte göra.

Inkomster av näringsverksamhet eller kapital

Har du inkomster av näringsverksamhet eller kapital? Om en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret kan du fördela inkomsten med hälften på varje kalenderhalvår. Du kan till exempel ha drivit ditt företag endast under en del av året. Det kan också vara att du sålt en fastighet, en bostadsrätt eller aktier under det ena kalenderhalvåret. Eftersom studiestartsstödet påverkas av din inkomst kan det vara mer fördelaktigt för dig att fördela inkomsten över hela året.

För kapitalvinster, till exempel om du sålt en fastighet eller en bostadsrätt, kan beskattningen ibland skjutas upp till ett senare inkomstår. Det är Skatteverket som bestämmer om du får skjuta upp beskattningen.

Har du inkomster i utlandet?

Du beräknar inkomster i utlandet på samma sätt som inkomster i Sverige. Som inkomst i utlandet räknas den inkomst som du skulle ha behövt betala skatt för, om du tjänat in den i Sverige. Om du kommer att ha inkomster både i Sverige och utomlands, ska du lägga samman dem.

CSN kontrollerar med Skatteverket

Vi kontrollerar i efterhand de inkomstuppgifter som du lämnat i din ansökan om studiestartsstöd. Det gör vi genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din inkomst.
Läs mer om kontrollen

Senast uppdaterad: 2017-06-28