Studietakt (heltid eller deltid)

Din studietakt påverkar hur mycket studiestartsstöd du får. Studietakten kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent).

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. Beräkningen av studietakt är olika för komvux och folkhögskola.

Studietakt på komvux

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för olika studietakter.

Beräkning av studietakt på komvux
Studier på Antal poäng du måste läsa per vecka
Heltid, 100 % 20 poäng
Deltid, 75 % 15-19 poäng
Deltid, 50 % 10-14 poäng

Exempel - Fabian läser 600 poäng under 35 veckor

Fabian läser 600 poäng under en termin på 35 veckor. Kravet för att få studiestartsstöd på heltid är 700 poäng. Eftersom han läser mindre än 20 poäng per vecka under terminen, kan han bara få studiestartsstöd på 75 procent i 35 veckor.

Så här räknar vi ut din studietakt

Vi räknar ut din studietakt genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under en sammanhängande studieperiod. Du får studiemedel för varje hel vecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om antalet dagar tillsammans är minst sju.

Studietakt på folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat för utbildningen. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.

Beräkning av studietakt på folkhögskola
Studier på Antal timmar som skolan planerat per vecka
Heltid, 100 % 20 timmar eller mer
Deltid, 75 % 15-19 timmar
Deltid, 50 % 10-14 timmar

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiestartsstöd för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Det innebär att du exempelvis kan få studiestartsstöd på heltid även om du läser med en studietakt på 75 procent. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall.
För dig som har en funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2017-06-28