För dig som har barn

Pappa och barn
Här kan du läsa om bidrag som du kan få när du har vårdnaden om barn. Du ser också vad som gäller om du behöver vara hemma för vård av barn och hur det fungerar med studiestartsstöd om du samtidigt har föräldrapenning från Försäkringskassan.

Tilläggsbidrag

Om du har barn kan du få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag. Du kan få tilläggsbidrag till och med det kalenderhalvår som barnet fyller 18 år. Hur mycket du kan få beror på hur många barn du har och om du läser på heltid eller deltid. Tilläggsbidraget påverkar inte bostadsbidraget.

Belopp tilläggsbidrag per vecka, 2017
Heltid Deltid, 75 % Deltid, 50 %
1 barn  147 kr 112 kr 71 kr
2 barn 241 kr 183 kr 120 kr
3 barn 290 kr 218 kr 146 kr
4 barn 339 kr 253 kr 172 kr

Bara en förälder kan få tilläggsbidraget

Om både du och den andre föräldern (vårdnadshavaren) studerar kan bara en av er få tilläggsbidraget. Den av er som först får ett beslut om studiestartsstöd eller studiemedel får tilläggsbidraget. Är ni folkbokförda på olika adresser, lämnas tilläggsbidraget till den av er som barnet är folkbokfört hos. Det går bra att låta den andre föräldern få tilläggsbidraget i stället, om ni kommer överens om det.

Ansöka om tilläggsbidrag

Du ansöker om tilläggsbidrag i samband med att du gör din ansökan om studiestartsstöd hos kommunen. Om du vill ansöka om tilläggsbidrag i efterhand, kan du göra det i Mina sidor i tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån.

Om du har vårdnaden om barn som bor utomlands, måste du skicka ett intyg som visar att du är vårdnadshavare med din ansökan. Det kan vara ett intyg från den myndighet som sköter folkbokföringen i landet.

Vård av barn

Om du är hemma för vård av sjukt barn och därför inte kan studera ska du anmäla det till CSN. Då kan du få behålla ditt studiestartsstöd och kravet på studieresultat blir lägre. Som vård av barn räknas också de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid ditt barns födelse.
Vård av barn

Studiestartsstöd och föräldrapenning

Det är inte säkert att Försäkringskassan beviljar dig föräldrapenning när du studerar med bidrag från CSN. Därför bör du kontrollera det med Försäkringskassan.
Gör en sjukanmälan - Försäkringskassan

Senast uppdaterad: 2017-09-25