Fortsätta studera

Om du vill fortsätta studera efter att veckorna med studiestartsstöd är slut, kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Studiemedel är både bidrag och lån

 Studiemedel består av två delar, bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ha bidraget eller om du även vill låna pengar. Lånet måste du betala tillbaka. Om du studerar på heltid kan du under 2017 få 10 016 kronor i studiemedel för fyra veckor. Då är bidraget 2 848 kronor och lånet 7 168 kronor. 

Högre bidrag för studier på grundskole- och gymnasienivå

Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du i vissa fall få en större bidragsdel. Det gäller till exempel om du saknar en treårig gymnasieutbildning sedan tidigare. Du får då samma totalsumma, det vill säga 10 016 kronor för fyra veckors heltidsstudier, men bidraget är 6 628 kronor och lånet 3 388 kronor. Beloppen gäller för 2017.

Ansöka om studiemedel

Du ansöker om studiemedel i Mina sidor, i tjänsten Ansök om studiemedel. Där fyller du bland annat i vad du ska studera, hur länge du ska studera och om du vill låna pengar eller inte. När vi prövar din ansökan ser vi om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte ansöka särskilt om det.

Tillräckliga studieresultat

För att kunna få studiemedel måste du ha klarat tillräckligt många poäng eller kurser under tiden som du haft studiestartsstöd.
Läs mer om studieresultat

Film om studiemedel

Här kan du se en film som berättar mer om studiemedel. Den finns även översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och spanska. Översättningarna hittar du under Other languages.

Studiemedel för studier i Sverige, finns även på arabiska, persiska, engelska, spanska och somaliska


Läs mer om studiemedel

Senast uppdaterad: 2017-07-03