För dig som har en funktionsnedsättning

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiestartsstöd för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Det innebär att du till exempel kan få studiestartsstöd för studier på heltid, även om du bara läser på 75 procent.

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent).
Studietakt

När kan du få studiestartsstöd för en högre studietakt?

CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Men här ser du några villkor:

  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
  • Du har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
  • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Vi tittar också på dina tidigare studieresultat. Om du förut kunnat studera på heltid och klarat kravet på studieresultat, är det svårare för dig att nu få studiestartsstöd för en högre studietakt.

Exempel - Johans dyslexi gör att han inte klarar läsa på heltid

Johan har dyslexi och ska börja andra terminen på sin utbildning. Första terminen läste han på heltid, men klarade inte sina studier. Johans dyslexi gör nämligen att han måste lägga ner mer tid än normalt på sina studier. Skolan försökte hjälpa honom, men det räckte inte. Nu ska han i stället läsa på 75 procent. Johan ansöker om att få studiestartsstöd för studier på heltid trots att han bara läser på 75 procent. CSN prövar Johans ansökan och ger honom rätt till studiestartsstöd för heltidsstudier med hänsyn till hans funktionsnedsättning.

När du ansöker

När du ansöker om studiestartsstöd, beskriv då varför du behöver läsa med en lägre studietakt. Du behöver också skicka med intyg som styrker ditt behov.

Vill du ändra en ansökan som du redan har skickat in? Då kan du använda tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån som finns i Mina sidor. Du kan också skicka ett brev till CSN där du berättar om din situation. Det är viktigt att du skriver under brevet med din namnteckning. Tänk också på att skicka med intygen.

Vilka intyg behöver du skicka med?

Vi behöver ett intyg eller utlåtande om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att studera. Om du har dyslexi måste du skicka in en fullständig dyslexiutredning. Den bör inte vara äldre än fem år.

Vi behöver också ett intyg från din skola. Det ska visa

  • vad skolan gjort för att hjälpa dig med dina studier
  • att den hjälp som skolan gett inte räcker för dig.

Vi behöver dessutom veta hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier. Om det inte framgår av något av intygen, kan du själv skriva det.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. 
Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2017-06-27