Krav för att få studiestartsstöd

Man som sitter och lyssnar på en lektion.
För att kunna få studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Några av kraven prövas av din hemkommun och andra krav prövar vi på CSN.

Krav som gäller alla:

 • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
 • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.
 • Du ska studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.
 • Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studiestartsstöd.
 • Du kan inte få studiestartsstöd under samma tid som du har vissa andra ersättningar, till exempel aktivitetsstöd eller sjukersättning.

Ytterligare krav som gäller i olika situationer:

 • Har du studerat med studiestartsstöd tidigare? Då måste du ha klarat tillräckliga studieresultat för att kunna få fortsatt studiestartsstöd. Du måste också ha kvar veckor med studiestartsstöd.
 • Har du studielån eller återkrav sedan tidigare? Då får du inte ligga efter med dina betalningar. 
 • Är du utländsk medborgare? Då måste du även uppfylla kraven för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Förklaringar

Kort tidigare utbildning

Studiestartsstödet riktar sig i första hand till dig som inte har en gymnasieutbildning sedan tidigare. Du kan till exempel sakna gymnasieutbildning eller inte ha avslutat den. Det är din hemkommun som prövar och beslutar om du uppfyller det här kravet.

Åldersgränser

Du kan få studiestartsstöd från och med det år du fyller 25 år och som längst till och med det år du fyller 56 år.

Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studiestartsstöd. De utbildningar som gör det är

 • utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux (inte SFI, uppdragsutbildning eller utbildning som kombineras med traineejobb)
 • allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på folkhögskola.

Om du har studerat med studiestartsstöd tidigare

Du måste klara tillräckligt många poäng eller kurser för att kunna få fortsatt studiestartsstöd. CSN prövar dina studieresultat varje gång du gör en ny ansökan. Detta gäller även om du ska söka studiemedel. Som längst kan du få studiestartsstöd i 50 veckor om du studerar på heltid. Om du studerar på halvtid kan du som längst få det i 100 veckor.
Studieresultat

Om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla kraven för att ha rätt till svenskt studiestöd.
Villkor för dig som är utländsk medborgare

Om du har andra ersättningar

Du kan inte få studiestartsstöd under samma tid som du får till exempel aktivitetsstöd eller sjukersättning. Men det finns vissa ersättningar som du kan ha samtidigt som studiestartsstöd.
Om du har andra ersättningar

Om du har studielån eller återkrav sedan tidigare

Ett av kraven för att få studiestartsstöd är att du inte har haft studiemedel från CSN de senaste tre åren. Men du får ha studielån sedan längre tid tillbaka. Om du har det, är kravet att du inte får ligga efter med att betala tillbaka. Du får inte heller ha obetalda återkrav för mer än ett halvår. Återkrav är pengar som du måste betala tillbaka för att du inte hade rätt till dem. Kontakta gärna CSN om du har frågor om detta.
Om du har tidigare lån

Senast uppdaterad: 2017-07-27