Om du har andra ersättningar

Om du har andra ersättningar kan det vara så att du inte har rätt till studiestartsstöd.

Du kan inte få studiestartsstöd för samma tid som du har:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiehjälp
 • studiemedel
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Du kan få studiestartsstöd för samma tid som du har:

 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag.
Senast uppdaterad: 2017-06-30