Studieresultat

Studieresultat är det antal poäng eller kurser du har klarat. Första gången du söker studiestartsstöd prövar vi inte dina resultat, men nästa gång du söker studiestartsstöd eller studiemedel gör vi det. Då måste du ha tillräckliga studieresultat för att få din ansökan godkänd.

Vad är kravet på studieresultat?

Kraven på studieresultat är olika om du läser på komvux eller folkhögskola. På komvux måste du normalt klara 20 poäng per vecka om du läser på heltid. Om du läser på folkhögskola ska du klara studierna enligt din utbildningsplan.
Krav på studieresultat

När prövar CSN studieresultaten?

Första gången du söker studiestartsstöd kontrollerar vi inte några studieresultat. Men sedan prövar vi studieresultaten varje gång du söker studiestartsstöd eller studiemedel.
Så här prövar CSN studieresultaten

Om studieresultaten inte räcker

Om dina studieresultat inte räcker, måste du läsa in de poäng du saknar innan du kan få nytt studiestartsstöd eller studiemedel. Har du särskilda skäl till att du inte klarat resultatkraven, kan vi ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan. Du får vanligtvis behålla det studiestartsstöd du redan fått även om du inte klarar tillräckliga studieresultat. Det gäller under förutsättning att du läst som du har planerat.
Om studieresultaten inte räcker

Om du blir sjuk eller vårdar barn eller närstående

Om du har varit sjuk blir kravet på studieresultat lägre. Men då måste du ha anmält din sjukperiod till Försäkringskassan och fått den godkänd av dem. Samma sak gäller om du har varit hemma för vård av barn eller närstående, men då ska du göra din anmälan till CSN.

Om du avbryter dina studier

Om du har avbrutit dina studier och sedan vill söka studiestartsstöd på nytt eller söka studiemedel, måste du ha klarat dina studier till och med avbrottet. Om du inte vill att CSN ska pröva studieresultaten för den tiden, kan du i vissa fall betala tillbaka de pengar du har fått fram till avbrottet.
Studieresultat vid studieavbrott

Senast uppdaterad: 2017-06-28