Krav på studieresultat

Vad kravet på studieresultat är beror på om du läser på komvux eller folkhögskola. På komvux ska du klara det antal poäng som du fått studiestartsstöd för och på folkhögskolan ska du ha studerat i den studietakt som står i din utbildningsplan.

Om du läser på komvux

Här ser du kravet på studieresultat för studier på heltid och deltid. När vi prövar studieresultaten räknar vi med kurser där du fått betyget A-E.

Krav på studieresultat på komvux
Studietakt Krav på resultat per vecka
Heltid, 100 % 20 poäng
Deltid, 75 % 15 poäng
Deltid, 50 % 10 poäng

I vissa fall kan du få studiestartsstöd eller studiemedel även om du inte har klarat kravet på studieresultat. Då får du som mest ligga efter med 200 poäng under din totala utbildningstid på komvux, och du måste ha klarat minst hälften av de poäng som du senast fick studiestartsstöd för.

Exempel - Mikael har inte klarat resultatkravet

Mikael ska söka studiemedel för det kommande läsåret. Han har tidigare studerat i två terminer på komvux med studiestartsstöd. Första terminen klarade han kravet på studieresultat. Andra terminen klarade han endast hälften av de poäng han fått studiestartsstöd för. Men totalt ligger Mikael inte efter med mer än 200 poäng, och han har klarat minst hälften av de poäng han senast fått studiestartsstöd för. Därför kan Mikael få studiemedel.

Om du läser på folkhögskola

På folkhögskola mäts inte studieresultaten i poäng, utan där är det skolan som bedömer om du har klarat studierna enligt den takt som står i din utbildningsplan. CSN kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar, om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Om du varit sjuk eller vårdat barn eller närstående

Om du har varit sjuk under veckor med studiestartsstöd kan vi räkna bort de veckorna när vi prövar dina studieresultat. Men då måste Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att du alltid ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Samma sak gäller om du varit hemma för vård av barn eller svårt sjuk närstående, men då ska du anmäla det till CSN.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Senast uppdaterad: 2017-07-03