Om studieresultaten inte räcker

Om du har studerat med studiestartsstöd men inte klarat tillräckliga studieresultat, kan du få avslag när du söker studiestartsstöd på nytt eller om du söker studiemedel. Då måste du först klara det antal poäng som du saknar.

Om du klarar kravet på studieresultat inom de fyra första veckorna på den nya terminen, får du studiestartsstöd eller studiemedel för hela terminen. Läser du däremot in poängen senare kan du som tidigast få studiestartsstöd eller studiemedel från och med veckan efter den vecka då du klarade resultatkravet.
Läs mer om hur du läser in poäng

Har du särskilda skäl?

I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl som har påverkat dina studieresultat. Då måste du kunna redogöra för dessa skäl och intyga dem när du gör din ansökan.
Läs mer om särskilda skäl

Du får behålla studiestartsstöd som du redan fått

Du får behålla de pengar som du har fått även om du inte klarar dina poäng eller kurser. Du behöver alltså inte betala tillbaka så länge som du läser som planerat. Din rätt att behålla studiestartsstödet beror inte på dina studieresultat, utan på hur många kurser du varit registrerad på och läst. Om du läser färre kurser eller poäng kan du behöva betala tillbaka pengar.

Senast uppdaterad: 2017-06-28