Läsa in poäng

Om du inte har tillräckliga studieresultat när du skickar in din ansökan, kan du läsa in de poäng som du saknar.

Om du klarar resultatkraven inom de fyra första veckorna på din studieperiod (vanligtvis en termin), får du nytt studiestartsstöd eller studiemedel för hela perioden. Det betyder att du får pengar för alla veckorna, alltså även för de fyra första. Tänk dock på att dessa poäng hör till den förra perioden. Du kan alltså inte räkna med dem nästa gång du ansöker.

Exempel - Adam klarar kravet på studieresultat inom fyra veckor

Adam söker studiestartsstöd från vecka 34. Förra läsåret klarade han bara 300 poäng, trots att kravet är 400 poäng. Under vecka 37 klarar han matematik B, 100 poäng. Det är inom studieperiodens första fyra veckor – Adam kan därför få studiestartsstöd från terminsstarten vecka 34.

Om du däremot inte klarar resultatkravet senast fyra veckor in på studieperioden, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du har läst in de poäng du saknar får du skicka in en ny ansökan. Då kan du få studiestartsstöd igen, men tidigast från och med veckan efter att du klarade resultatkravet.

Exempel - Petra klarar kravet på studieresultat senare

Petra söker studiestartsstöd från vecka 34. Förra läsåret klarade hon bara 200 gymnasiepoäng, men kravet är 300 gymnasiepoäng. Under vecka 43 klarar hon ytterligare 100 poäng. Det är inte under de fyra första veckorna på studieperioden – Petra kan därför få studiestartsstöd från vecka 44.

Byta från komvux till folkhögskola eller tvärtom

Du kan byta från exempelvis studier på komvux till studier på folkhögskola för att läsa in de poäng som du saknar. Om du gör det undersöker vi först hur många poäng du ligger efter på den tidigare utbildningen. Sedan räknar vi ut hur mycket det motsvarar på den nya utbildningen.

Senast uppdaterad: 2017-06-27