Särskilda skäl

Om dina studieresultat inte räcker kan vi ta hänsyn till särskilda skäl som har påverkat studieresultaten. Det kan exempelvis vara att du eller någon i din familj har blivit sjuk, eller att du har en funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid.

Så här redogör du för särskilda skäl

Om du har särskilda skäl som du vill att vi tar hänsyn till, ska du skicka med ett personligt brev och ett intyg när du söker nytt studiestartsstöd eller studiemedel.

I det personliga brevet ska du noga beskriva hur skälen har påverkat dina studier. Det ska också framgå att skälen som du har beskrivit stämmer i tid med de veckor då du inte klarade studieresultaten, till exempel för att du blev sjuk under en tentaperiod. Du måste alltså kunna visa på ett tydligt samband mellan dina skäl och de bristande studieresultaten. Du måste styrka dina skäl med intyg från exempelvis en läkare eller din skola. Om du behöver hjälp kan du vända dig till studenthälsan eller motsvarande på din skola.

Exempel på skäl som vi kan ta hänsyn till

Personliga skäl

Du har personliga skäl, exempelvis att du eller en nära anhörig varit sjuk eller att någon i familjen avlidit. Med nära anhörig menas mor, far, make, maka, partner, sambo, syskon eller barn. Du måste styrka dina uppgifter med intyg från läkare eller motsvarande.

Funktionsnedsättning

Du har en funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid. Det måste du styrka med intyg. Av intyget ska det framgå på vilket sätt du försenats i studierna samt under vilken tid. Kontakta oss för att få reda på vilka intyg du behöver skicka in.

Allvarliga brister i utbildningen

Du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. Skolan måste intyga att dina uppgifter stämmer.

Senast uppdaterad: 2017-06-27