Så här prövar CSN studieresultaten

Första gången du söker studiestartsstöd prövar vi inte dina studieresultat. Men sedan prövar vi dem varje gång du gör en ny ansökan. Det gäller även om du nästa gång söker studiemedel.

Vi prövar studieresultaten för den period som det senaste beslutet om studiestartsstöd omfattar. Det innebär att om ditt senaste beslut om studiestartsstöd omfattar 50 veckor, prövar vi studieresultaten för dessa 50 veckor. Om beslutet omfattar 20 veckor prövar vi resultaten för 20 veckor.

Om du inte har klarat studieresultaten för den perioden, går vi vidare i vår prövning. Då tittar vi på hur många poäng du totalt ligger efter med under utbildningstiden. Om ditt senaste beslut om studiestartsstöd bara omfattade en termin, kan vi under vissa förutsättningar även räkna med studieresultaten från den föregående terminen.
Läs vad som händer om du inte klarar studieresultaten

Då prövar vi inte studieresultaten

Det finns tillfällen när vi inte prövar studieresultaten. Här ser du några exempel:

  • Vi prövar inte studieresultaten för veckor då du har varit hemma på grund av sjukdom eller för att du har vårdat barn eller en svårt sjuk närstående. Men då måste du ha anmält det och fått det godkänt av Försäkringskassan eller CSN.
  • Om du sökte studiestartsstöd för färre veckor än antalet veckor i studieperioden kan du ansöka om studiestartsstöd för fler veckor för samma studieperiod utan att vi prövar dina studieresultat.
  • Om du har avbrutit dina studier prövar vi bara studieresultaten för de veckor då du faktiskt studerat. Vill du inte att vi ska pröva för de veckorna heller? Då kan du under vissa förutsättningar betala tillbaka det studiestartsstöd som du har fått.

CSN får studieresultaten av skolan

Vi får uppgifterna automatiskt från de flesta komvux- och folkhögskolor. Om vi inte har fått uppgifter från din skola, måste du själv skicka in dina studieresultat. I så fall skickar vi ett brev till dig. 

Senast uppdaterad: 2017-06-28