Studieresultat vid studieavbrott

Om du avbryter dina studier och sedan söker studiestartsstöd på nytt eller söker studiemedel, prövar vi studieresultaten för veckorna före avbrottet.


För att få studiestartsstöd på nytt måste du kunna redovisa att du klarade studieresultaten under perioden före avbrottet.

Exempel - Joel avbröt sina studier

Joel sökte studiestartsstöd för höstterminen och fick beslut för 20 veckor. Efter 15 veckor avbröt han sina studier och meddelade detta till CSN. Inför vårterminen söker han studiestartsstöd på nytt. Vi prövar då om Joel hade tillräckliga studieresultat under de 15 veckor som han studerade med studiestartsstöd.

Om du inte har klarat studieresultaten

Har du inte klarat studieresultaten för veckorna före avbrottet? Du får ändå behålla pengarna för de veckorna, men det kan bli svårare att få studiestartsstöd eller studiemedel nästa gång. För att få nya pengar från CSN måste du nämligen läsa in de poäng eller kurser du inte har klarat.

Om du inte vill att vi ska pröva studieresultaten för de veckorna, kan du under vissa förutsättningar välja att betala tillbaka studiestartsstödet. Det måste du i så fall göra senast 30 dagar efter att du fick utbetalningen från CSN. De veckor du betalar tillbaka studiestartsstödet för, räknar vi inte med när vi prövar studieresultaten. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Exempel - Linda avbröt sina studier och betalade tillbaka

Linda började läsa på komvux och sökte studiestartsstöd för höstterminen. Efter sex veckor avbröt hon sina studier. Linda meddelade detta till oss och betalade tillbaka de pengar hon redan hunnit få. Inför vårterminen söker hon studiestartsstöd på nytt. Eftersom Linda betalat tillbaka de pengar hon fick under höstterminen, prövar vi inga studieresultat.

Avbrutna studier

Sjukdom eller särskilda skäl

Har du varit sjuk under veckor med studiestartsstöd?  Vi kan räkna bort de veckorna när vi prövar dina studieresultat, om du har anmält din sjukdom till Försäkringskassan och de har godkänt din sjukperiod. Samma sak gäller om du varit hemma för vård av barn eller svårt sjuk närstående, men det anmäler du till CSN.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Har du särskilda skäl till att du inte klarade studieresultaten före avbrottet? Då ska du beskriva det i din ansökan och skicka med ett intyg som styrker ditt skäl. I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl när vi prövar studieresultat. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att du har en funktionsnedsättning.
Särskilda skäl

Senast uppdaterad: 2017-06-28