Om du har tidigare lån

Om du tidigare har haft studiemedel och lånat pengar från CSN, får du inte ligga efter med att betala tillbaka. Då kan du inte få studiestartsstöd. Du kan inte heller få studiestartsstöd om du har ett obetalt återkrav från CSN  för mer än ett kalenderhalvår.

När du söker studiestartsstöd kontrollerar vi om du ligger efter med inbetalningar till CSN. Om du gör det, måste du betala det innan du kan få studiestartsstöd. Har du svårt att betala? Kontakta oss i så fall.

Vad händer med lånen under tiden du studerar?

Under tiden du studerar med studiestartsstöd eller studiemedel behöver du inte betala tillbaka på dina tidigare lån. Det kallas för nedsättning. När CSN beslutar att du får studiestartsstöd, ser vi samtidigt till att du får nedsättning. Om du inte vill ha det, kan du kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2017-06-28