Söka studiestartsstöd

Bild som visar ansökansprocessen för studiestartsstödet.
Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun, det går inte att ansöka direkt hos CSN. Det är kommunen som har budgeten för studiestartsstödet, och det är de som i första steget avgör om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet.

Vägledning på kommunen

Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestartsstödet på kommunen. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig att ansöka om. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.

Ansökan

Ansökan om studiestartsstöd gör du på webben hos din hemkommun. Om du är utländsk medborgare behöver du också fylla i uppgifter för att CSN ska kunna pröva din rätt till svenskt studiestöd. De uppgifterna handlar om dig och din familj, till exempel när du kom till Sverige och vad du har gjort sedan du kom hit.

Kommunens beslut

Kommunen utreder om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet, till exempel att du har en kort tidigare utbildning och att du har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Om kommunen beslutar att du tillhör målgruppen skickar de vidare din ansökan till CSN.

CSN:s beslut

När CSN har fått in din ansökan utreder vi om du uppfyller övriga villkor för att få studiestartsstöd, till exempel att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och att du ska studera på minst halvtid. Vi skickar sedan ett beslut till dig. Om du är utländsk medborgare utreder vi även om du har rätt till svenskt studiestöd. Då får du två beslut från CSN.
Få beslutet

Utbetalning

Studiestartsstödet betalas ut i förskott, oftast för fyra veckor i taget. Den första utbetalningen får du vanligtvis när du börjar studera. För att få den måste du intyga att du studerar så som det står i beslutet om studiestartsstöd. Det gör du genom att lämna en studieförsäkran till CSN. Skolan måste också ha rapporterat att du påbörjat dina studier. 
När kommer pengarna?

Senast uppdaterad: 2017-06-28