Ditt ansvar

När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar du själv för att de är riktiga. Du ansvarar även för att meddela oss om något förändras som kan påverka ditt studiestartsstöd.

Om något förändras under studietiden, måste du meddela det till CSN direkt. Då kan vi ändra ditt studiestartsstöd så att du får de pengar du har rätt till. Du kan enkelt meddela ändringar i Mina sidor.

Genom att lämna rätt uppgifter till oss och direkt meddela oss om något förändras, kan du vara säker på att få rätt studiestartsstöd. Då slipper du få problem efteråt. Om du fått för mycket pengar utbetalt, måste du betala tillbaka det du inte haft rätt till. Då får du ett återkrav. Tänk på att alltid läsa igenom de beslut du får från oss och kontrollera att alla uppgifter stämmer.
Om något ändras

CSN kontrollerar uppgifterna

CSN kontrollerar regelbundet att vi betalar ut rätt summa pengar, det vill säga att du varken får för lite eller för mycket. Vi kontrollerar exempelvis att de inkomstuppgifter som du lämnat i din ansökan är riktiga. Detta gör vi i efterhand mot Skatteverkets taxeringsregister. Vi stämmer även av med skolorna att de uppgifter som du lämnat om dina studier är korrekta. Dessutom får vi in uppgifter från andra myndigheter.

Om de uppgifter vi får från andra inte stämmer överens med de uppgifter som du har lämnat, kommer vi att utreda ditt ärende på nytt. Har du fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav. Vi undersöker också om det finns någon misstanke om bidragsbrott.

Om CSN bedömer att någon medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att meddela ändrade förhållanden som påverkar rätten till studiestöd, gör vi en polisanmälan. En sådan anmälan kan leda vidare till åtal för bidragsbrott.

Senast uppdaterad: 2017-06-28