Få beslutet

När du har fått ett beslut om studiestartsstöd finns det några saker du behöver göra. Du ska exempelvis kontrollera om uppgifterna som står i beslutet stämmer.

När kommer beslutet?

CSN prövar alla ansökningar i den ordning de kommer in till oss. Hur lång tid det tar att få ett beslut kan variera. På sidan Tid till beslut kan du se våra handläggningstider. Om du är utländsk medborgare kan det ta lite längre tid eftersom CSN då även behöver utreda om du har rätt till svenskt studiestöd.
Tid till beslut

Stämmer det som står i beslutet?

När du har fått ditt beslut ska du läsa igenom det och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om det är någon uppgift som inte stämmer, ska du kontakta CSN.

Om något ändras under studietiden

Om något sedan ändras under tiden du studerar är det viktigt att du meddelar det till oss. Det kan exempelvis vara att du avbryter dina studier, läser färre poäng eller inte börjar på en kurs. Du kan meddela ändringar i Mina sidor. Om du glömmer att meddela ändringar och det medför att du får mer studiestartsstöd än vad du har rätt till, måste du betala tillbaka de pengarna. Det är ditt ansvar att se till att CSN har rätt uppgifter om dig och dina studier. 
Läs mer om vilka ändringar du ska meddela CSN

Tycker du att CSN har fattat fel beslut?

Om du tycker att CSN:s bedömning inte stämmer kan du överklaga beslutet.
Hur överklagar du beslut?

Senast uppdaterad: 2017-07-03