Viktigt under studierna

Under tiden du studerar med studiestartsstöd är det några saker som du behöver ha koll på. Bland annat är det viktigt att du meddelar om något händer, till exempel att du blir sjuk eller ändrar din studieplan.  

Om du blir sjuk eller behöver vårda någon som är sjuk

Om du blir sjuk eller vårdar barn eller sjuk närstående är det viktigt att du anmäler det så snabbt som möjligt, helst redan första frånvarodagen. Du kan då få behålla ditt studiestartsstöd och kravet på studieresultat minskar.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Om något ändras

Om något skulle ändras under tiden du studerar kan det påverka hur mycket studiestartsstöd du har rätt till. Därför är det viktigt att du meddelar ändringar till CSN. Annars kan du behöva betala tillbaka delar av ditt studiestartsstöd.

En ändring kan till exempel vara att

  • du läser färre eller fler poäng än du skrivit i din ansökan
  • du avbryter dina studier
  • din inkomst ändras.

Om något ändras

Krav på studieresultat

CSN ställer inga krav på att du måste klara tillräckliga studieresultat för att du ska få behålla ditt studiestartsstöd. Du blir alltså inte återbetalningsskyldig bara för att du inte klarar dina poäng eller kurser, så länge som du läser som planerat.

Däremot måste du ha tillräckliga studieresultat för att få mer studiestartsstöd eller få studiemedel. När du gör en ny ansökan kontrollerar vi om du har tillräckliga studieresultat. 
Studieresultat

Senast uppdaterad: 2017-06-27