Om något ändras

Om något skulle ändras under tiden du studerar kan det påverka hur mycket studiestartsstöd du har rätt till. Därför är det viktigt att du meddelar ändringar till CSN. Annars kan du behöva betala tillbaka delar av ditt studiestartsstöd.

Vad är en ändring?

En ändring kan bland annat vara att

  • du läser färre eller fler poäng än du skrivit i din ansökan
  • du avbryter dina studier
  • din inkomst ändras.

Du får olika exempel på ändringar här och kan läsa om vad du ska göra. De flesta ändringar kan du meddela i Mina sidor här på webbplatsen.

Om du läser fler eller färre poäng

Du får studiestartsstöd utifrån hur många poäng (eller kurser) du läser. Om du läser fler poäng än du har skrivit i din ansökan kan du ha rätt till mer studiestartsstöd. Om du däremot läser färre poäng kanske du inte har rätt till så mycket studiestartsstöd som du fått beslut om. Då är det viktigt att du meddelar det till CSN, så att vi kan se till att du får rätt belopp utbetalt.
Ändra antal poäng och kurser – så här gör du

Om du avbryter dina studier

Om du avbryter dina studier har du inte längre rätt till studiestartsstödet. Det är därför viktigt att du meddelar CSN vilket datum du slutar studera. Gör det så fort som möjligt. Då kan vi stoppa dina kommande utbetalningar, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna.
Meddela avbrott i studierna – så här gör du

Om din inkomst ändras

Om du får inkomster som du inte räknade med när du gjorde din ansökan, kan det påverka hur mycket studiestartsstöd du har rätt till. Genom att meddela dina ändrade inkomster till CSN kan vi se till att du får rätt belopp utbetalt. Då minskar risken att du måste betala tillbaka pengar som du inte hade rätt till.
Meddela ändrad inkomst – så här gör du

Om du gör ett uppehåll i studierna

Om du tar en paus i studierna och uppehållet är sju dagar eller längre, ska du meddela det till CSN. Det kan till exempel vara för att du tar ledigt och åker på en resa. Du kan meddela CSN om uppehållet i Mina sidor i tjänsten Övriga ändringar eller via brev, e-post eller telefon. Om du skickar ett brev måste det vara underskrivet av dig.

Beror uppehållet på sjukdom, vård av barn eller närstående? Då ska du anmäla på annat sätt.
Läs mer om hur du anmäler sjukdom, vård av barn eller närstående

Om du flyttar

Om du flyttar ska du anmäla den nya adressen till Skatteverket. Då får CSN automatiskt din nya adress. Men kanske flyttar du till en adress där du bara ska bo tillfälligt? Då ska du meddela CSN direkt. Det kan du göra i Mina sidor i tjänsten Min profil eller via brev, e-post eller telefon. Du är enligt lagen skyldig att se till att CSN har rätt adressuppgifter till dig.
Flyttanmälan Skatteverket

Är du utländsk medborgare?

Om du är utländsk medborgare måste du även meddela ändringar som kan påverka din rätt till svenskt studiestöd. Det kan till exempel vara att du har fått rätt till svenskt studiestöd för att din sambo arbetar i Sverige men att han eller hon nu har slutat arbeta.
Anmäl ändringar (utländsk medborgare)

Senast uppdaterad: 2017-06-30