Ändrad inkomst

Din inkomst kan påverka hur mycket studiestartsstöd du har rätt till. Därför är det viktigt att meddela oss om din inkomst ändras.

När du sökte studiestartsstöd fyllde du i din beräknade inkomst, så att CSN kunde se om den var under eller över fribeloppet.
Inkomst och fribelopp

Om din inkomst blir högre än vad du tidigare beräknade, kan du ha rätt till mindre studiestartsstöd. Därför ska du meddela det till oss. Du behöver dock inte meddela oss om din inkomst fortfarande är under fribeloppet.

Om din inkomst blir lägre än vad du tidigare beräknade, kan du ha rätt till mer studiestartsstöd. Därför ska du meddela det till oss. Det här gäller dock bara om din beräknade inkomst var högre än fribeloppet.

Hur anmäler du ändringen?

Du kan anmäla din ändrade inkomst  på olika sätt:

  • i Mina sidor, tjänsten Ändra inkomst
  • i brev med din underskrift
  • via e-post
  • på telefon.

Om du väljer att skicka ett brev ska du också skriva under det. Din underskrift behövs för att ändringen ska gälla.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta att din inkomst ändrats undersöker vi om det påverkar ditt studiestartsstöd. Om din nya inkomst påverkar studiestartsstödet, fattar vi ett nytt beslut som vi skickar till dig. Där står det hur mycket studiestartsstöd du har rätt till.

Om din inkomst blev högre än du beräknade när du sökte studiestartsstöd, undersöker vi också om du har fått för mycket utbetalt. Har du fått det, måste du betala tillbaka de pengarna. I första hand drar vi av det från dina kommande utbetalningar. Räcker inte det, får du ett återkrav som du ska betala direkt.

Vi kontrollerar alltid dina inkomstuppgifter

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat i din ansökan om studiestartsstöd är riktiga. Kontrollen gör vi i efterhand genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din inkomst. Skatteverkets uppgifter får vi två år efter inkomståret.
Redovisa din inkomst efter kontroll

Senast uppdaterad: 2017-06-27