Avbrutna studier

Om du tänker avbryta dina studier, är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss vilket datum du ska sluta studera. Då kan vi stoppa dina kommande utbetalningar, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna.

Hur meddelar du studieavbrottet?

Du kan meddela ditt studieavbrott på något av de här sätten:

  • i Mina sidor, tjänsten Meddela studieavbrott
  • i brev med din underskrift
  • via e-post
  • på telefon.

Om du väljer att skicka ett brev ska du också skriva under det. Din underskrift behövs för att ändringen ska gälla.
Kontakta oss

Vad händer sedan?

När CSN får veta att du avbrutit studierna fattar vi ett nytt beslut om ditt studiestartsstöd och stoppar dina utbetalningar. Vi undersöker också om du har fått för mycket utbetalt på grund av ditt studieavbrott. I så fall får du ett återkrav. Det innebär att du måste betala tillbaka en del av studiestartsstödet.

Vad händer om du inte anmäler ändringen?

Vi kontrollerar de uppgifter som du har lämnat med skolans uppgifter om hur många poäng du läser och vilken studietid du har. Om det visar sig att du fått för mycket studiestartsstöd, kommer du att få ett återkrav.
Återkrav

Viktigt att tänka på om du ska fortsätta att studera

Om du söker studiestartsstöd på nytt eller söker studiemedel, prövar vi studieresultaten från din senaste period med studiestartsstöd. Om du under den perioden har avbrutit dina studier, måste du kunna redovisa tillräckliga studieresultat för veckorna före avbrottet för att få nya pengar.

Om anledningen till att du inte har tillräckliga studieresultat är personliga skäl, till exempel att du varit sjuk, kan vi ta hänsyn till det när du ansöker nästa gång. Men då kommer du att behöva intyga det. Det kan därför vara bra att ordna det intyget redan när du avbryter dina studier. Det kan till exempel vara ett läkarintyg.

Lämna tillbaka pengar - undvik resultatkrav

Du kan i vissa fall lämna tillbaka studiestartsstöd som du har fått, om du kontaktar CSN inom 30 dagar efter utbetalningen. De veckor som studiestartsstödet var tänkt för räknar vi då inte som använda. Det innebär att vi inte tar med de veckorna när vi räknar hur många veckor du har haft studiestartsstöd. Då prövar vi inte heller studieresultatet för de veckorna.

Senast uppdaterad: 2017-06-30