Sjuk, vård av barn eller närstående

Om du blir sjuk eller vårdar barn eller en sjuk närstående är det viktigt att du anmäler det så snabbt som möjligt. Gör det helst redan första frånvarodagen. Du kan då få behålla ditt studiestartsstöd under tiden du är frånvarande, och kravet på studieresultat minskar.

Om du blir sjuk

Vård av barn

Vård av närstående

Barns dödsfall

Senast uppdaterad: 2017-06-27