Barns dödsfall

Du har rätt att behålla ditt studiestartsstöd under två veckor om du inte kunnat studera på grund av att ditt barn under 18 år avlidit.

För att få behålla studiestartsstödet måste du vara förälder eller kunna jämställas med en förälder. Som förälder räknas barnets mamma, pappa eller adoptivförälder. De personer som kan jämställas med förälder är

  • förälders man, fru eller partner som bor tillsammans med föräldern
  • förälders sambo
  • särskilt förordnad vårdnadshavare som har hand om barnet
  • blivande adoptivförälder
  • familjehemsförälder.

Om både du och barnets andra förälder studerar, kan båda två få behålla studiestartsstödet eller studiemedlen under högst två veckor. Studieuppehållet får du göra tidigast dagen efter dödsfallet och senast 90 dagar efter.

Det här behöver du göra

  • Du anmäler ditt studieuppehåll till CSN genom att ringa, e-posta eller skicka brev till oss. Det kan du göra upp till två år efter dagen för dödsfallet. Vi kan inte godkänna en anmälan som kommer in senare, oavsett skäl till förseningen.
  • Du kan också anmäla studieuppehållet genom att skicka in blankett (2438) "Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit". Blanketten skickar du till: CSN i Lund, Knut den stores torg 2, 222 21 LUND. Länk till blankett
  • Gäller din anmälan ett barn som avlidit före födseln och saknar personnummer, måste du styrka dödsfallet med ett intyg. Det gäller även utlandsbosatta barn som saknar svenskt personnummer.

Blankett (2438) Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit

Lägre krav på studieresultat

När vi prövar dina studieresultat räknar vi bort de veckor du har gjort studieuppehåll. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre.

Om du blir sjukskriven

Om du blir sjukskriven en längre tid på grund av att ditt barn har avlidit kan du få behålla ditt studiestartsstöd även under den tiden.
Studiestartsstöd vid sjukskrivning

Senast uppdaterad: 2017-06-29