Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera är det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkringskassan. Då får du vanligtvis behålla ditt studiestartsstöd under sjukperioden och kravet på studieresultat blir lägre.

Gör din anmälan till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna hela sjukperioden.
Gör en sjukanmälan

Lägre krav på studieresultat

När vi prövar dina studieresultat räknar vi bort de veckor som du har varit sjuk och som Försäkringskassan har godkänt. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom.

Exempel – Frida får lägre krav på studieresultat

Frida studerade med studiestartsstöd under vårterminen, men blev sjuk i 8 veckor. Hon anmälde det till Försäkringskassan och de godkände hennes sjukperiod. När Frida söker studiestartsstöd för höstterminen, prövar CSN om hon har klarat studieresultaten för den senaste perioden med studiestartsstöd. Det är 20 veckor i Fridas fall. Men eftersom hon var sjuk i 8 veckor, prövar CSN bara studieresultaten för 12 veckor.

Om du är sjukskriven på deltid

Om du är sjukskriven på deltid får du studiestartsstöd för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Om du avbryter studierna

Om du inte återgår till studierna när du blir frisk, ska du meddela CSN att du avbryter dina studier. Det gör du enklast i Mina sidor.
Avbrutna studier

Om du är sjuk vid terminsstart

Om du har fått ett beslut om att du får studiestartsstöd men är sjuk när terminen eller kursen startar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN.
Blankett Studieförsäkran under sjukdom (2811W)

Om du arbetar och studerar med studiestartsstöd samtidigt

Om du arbetar samtidigt som du studerar med studiestartsstöd när du blir sjuk, kan du få ersättning från Försäkringskassan för förlorad inkomst. Det kallas för sjukpenning.
Arbete och studier

Senast uppdaterad: 2017-06-30