Arbete och studier

Om du blir sjuk och arbetar samtidigt som du studerar med studiestartsstöd, kan du få ersättning från Försäkringskassan för förlorad inkomst. Det kallas för sjukpenning. Försäkringskassan prövar då om du är förhindrad att både studera och arbeta.

Du kan läsa mer om reglerna för sjukpenning hos Försäkringskassan.
Gör en sjukanmälan.

Exempel - Egil blir sjuk och kan inte studera eller arbeta

Egil studerar med studiestartsstöd och arbetar extra som personlig assistent. Han blir sjuk och anmäler detta till Försäkringskassan. De beslutar att han inte kan studera och inte heller arbeta. Egil får fortsatt studiestartsstöd under tiden han är sjuk och dessutom sjukpenning för den tid han inte kan arbeta.

Exempel - Sarah skadar två fingrar och kan inte arbeta

Sarah studerar med studiestartsstöd och arbetar extra med att plocka varor på ett lager under kvällar och helger. Hon råkar ut för en olycka och skadar två fingrar. Sarah anmäler detta till Försäkringskassan. De beslutar att hon har rätt till sjukpenning för det arbete hon inte kan utföra men att hon fortfarande kan studera. Sarah måste därför fortsätta studera för att ha rätt till studiestartsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-06-27