Vård av barn

Om du är hemma för vård av barn och inte kan studera är det viktigt att du anmäler det till CSN. Då får du vanligtvis behålla ditt studiestartsstöd under vårdtiden och kravet på studieresultat blir lägre. Som vård av barn räknas också de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid ditt barns födelse.

Villkor

För att vi ska godkänna din frånvaro från studierna måste du uppfylla villkoren. Villkoren för vård av barn är att

  • du helt avstår från att studera under de dagar som du vårdar barnet
  • barnet är under 12 år.

Dessutom behöver något av följande villkor uppfyllas:

  • Barnet är sjukt eller smittat.
  • Den som brukar vårda barnet är sjuk eller smittad.
  • Barnet ska besöka förebyggande barnhälsovård.
  • Barnets andra förälder, som i vanliga fall vårdar barnet, besöker läkare med ett annat av familjens barn. Det barnet måste vara under 12 år eller i vissa fall under 16 år.
  • Du som barnets andra förälder tar ut dagar vid ditt barns födelse. Vid adoption har båda föräldrarna motsvarande rätt för ett barn som ännu inte fyllt 10 år.

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan det även finnas andra situationer som ger rätt att behålla studiestartsstödet. Kontakta CSN för mer information.

Det här behöver du göra

  1. Anmäl vård av barn till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första vårddagen. Det gör du genom att ringa oss eller skicka e-brev.
  2. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" (2806W) när vårdperioden är slut. Om studieuppehållet är längre än en vecka, ska du skicka med ett läkarintyg.

Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.

Blankett Försäkran vid tillfällig vård av barn (2806W)

Kontakta oss

Lägre krav på studieresultat

När vi prövar dina studieresultat räknar vi bort de veckor du har varit hemma för vård av barn och som du har anmält till CSN. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även kortare perioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av barn till CSN.

Exempel – Lars får lägre krav på studieresultat

Lars studerade med studiestartsstöd under vårterminen, men var hemma för vård av barn i 2 veckor. Han anmälde det till CSN och skickade in en försäkran samt ett läkarutlåtande. När Lars söker studiestartsstöd för höstterminen, prövar CSN om han har klarat studieresultaten för den senaste perioden med studiestartsstöd. Det är 20 veckor i hans fall. Eftersom han var hemma för vård av barn under 2 veckor prövar CSN bara studieresultaten för 18 veckor.

Begränsat antal veckor

Hur många veckor du sammanlagt får behålla av studiestartsstödet vid vård av barn beror på vad anledningen är.

Max antal veckor med studiestartsstöd vid vård av barn
Orsak Max antal veckor per år och barn
Vård av sjukt eller smittat barn 24*
Ordinarie vårdaren sjuk eller smittad 12
Barns födelse eller adoption 2

*Om du har ett barn med en allvarlig sjukdom, kan du få behålla studiestartsstödet under längre tid.

Senast uppdaterad: 2017-06-30