Vård av närstående

Om du är hemma för vård av närstående och inte kan studera är det viktigt att du anmäler det till CSN. Då får du vanligtvis behålla ditt studiestartsstöd under vårdtiden och kravet på studieresultat blir lägre.

En närstående kan vara en nära släkting eller en annan person som väljer att ha dig som vårdare, exempelvis en nära vän. Med svårt sjuk menas att personen har en sjukdom som är ett hot mot den sjukes liv, exempelvis svår cancersjukdom.

Villkor

Ett villkor är att du helt avstår från att studera. Om du tar hand om en närstående på deltid kan du bara få studiestartsstöd för den tid du studerar, inte för den tid du vårdar din närstående. Ett annat villkor är att din närstående måste bo i Sverige, i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Det här behöver du göra

  1. Anmäl vård av närstående till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första vårddagen. Det gör du genom att skicka in blanketten "Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående" (2809W). Du kan även ringa oss eller skicka e-brev.
  2. Du ska även skicka med ett särskilt läkarintyg för vård av närstående som ger upplysningar om den sjukes hälsotillstånd.
  3. Skicka in blanketten "Försäkran vid vård av närstående" (2810W) när vårdperioden är slut. Den ska ha kommit in till oss direkt efter det att vården upphört.

Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter första vårddagen, kan vi bara i undantagsfall godkänna hela din vårdperiod.

Blankett Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående (2809W)

Blankett Försäkran vid vård av närstående (2810W)

Kontakta oss

Lägre krav på studieresultat

När vi prövar dina studieresultat räknar vi bort de veckor du är hemma för vård av närstående och som du anmält till CSN. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även kortare perioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av närstående till CSN.

Exempel – Peter får lägre krav på studieresultat

Peter studerade med studiestartsstöd under vårterminen, men var hemma för vård av närstående i 4 veckor under vårterminen. Han anmälde det till CSN och skickade in en försäkran efter periodens slut. När Peter söker studiestartsstöd för höstterminen, prövar CSN om han har klarat studieresultaten för den senaste perioden med studiestartsstöd. Det är 20 veckor i hans fall. Eftersom han var hemma för vård av närstående under 4 veckor prövar CSN bara studieresultaten för 16 veckor.

Hur många veckor kan du få?

Du har vanligtvis rätt till studiestartsstöd vid vård av närstående i högst 20 veckor för varje person som vårdas. Om din närstående har en hiv-infektion har du rätt till högst 48 veckor per år.

Senast uppdaterad: 2017-06-30