Villkor för att få studiestöd

Händer som håller en bok

Du som är utländsk medborgare och ska studera kan få studiestöd om du uppfyller vissa villkor.

För att få studiestöd måste du först uppfylla villkoren för att få grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt svenska bestämmelser eller kunna jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Du måste dessutom uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?
Vad krävs för att få studiestartsstöd?

Vem har rätt till svenskt studiestöd?

Om du fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket, har du normalt rätt till svenskt studiestöd.

Om du inte fått permanent uppehållstillstånd, är det olika regler som gäller beroende på om du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz eller om du har ett annat medborgarskap.

Om du är barn till en gästforskare eller till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, finns det särskilda regler. Det finns även särskilda regler för dig som har EU-blåkort eller är anhörig till någon som har ett sådant. Kontakta oss för mer information. Du kan ringa oss på telefonnummer: 0771-276 300.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2017-06-30