Annat medborgarskap

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES-området och Schweiz kan få studiestöd, om CSN bedömer att du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt svenska bestämmelser eller om du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Rätt till studiestöd enligt svenska bestämmelser

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz kan få grundläggande rätt till studiestöd enligt de svenska bestämmelserna, om du bor i Sverige och uppfyller något av följande villkor:

Du har permanent uppehållstillstånd (PUT)

Du som har permanent uppehållstillstånd i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd.
Permanent uppehållstillstånd

Du är flykting

Du som har flyktingstatus enligt Migrationsverket kan normalt få rätt till studiestöd.
Flykting

Du har barn med en svensk medborgare

Du som har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige kan få rätt till studiestöd. Du måste även ha ett giltigt uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till honom eller henne.
Barn med svensk medborgare

Du är under 20 år och uppfyller särskilda villkor

Du som är under 20 år måste uppfylla särskilda villkor för att få rätt till studiestöd.
Under 20 år

Du har uppehållsrätt och varaktig anknytning till Sverige

Du som har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz och har varaktig anknytning till Sverige kan normalt få rätt till studiestöd. Du som är anhörig till en svensk medborgare omfattas normalt inte av denna regel.
Uppehållsrätt och varaktig anknytning

Du har fått status som varaktigt bosatt av Migrationsverket

Du som fått status som varaktigt bosatt i Sverige eller i ett annat EU-land av Migrationsverket kan normalt få rätt till studiestöd.
Status som varaktigt bosatt

Rätt till studiestöd enligt EU-rätten

För att du som medborgare i land utanför EU/EES och Schweiz ska kunna jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten, måste du uppfylla något av följande villkor:

Du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du som är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiestöd.
Anhörig (EU-rätten)

Du har permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd.
Permanent uppehållsrätt

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiemedel och att du studerar på minst halvtid.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2014-11-19