Flykting

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande. Det kan du också få om du fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent.

Om du är asylsökande i Sverige har du normalt inte rätt till studiestöd.

Uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd innan det förra tillståndet slutat gälla. Det krävs då också att din nya ansökan gäller för samma slags tillstånd som det förra, eller ett nytt tillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

Senast uppdaterad: 2017-07-04