Medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz kan få studiestöd om CSN bedömer att du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd enligt svenska bestämmelser eller om du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Rätt till studiestöd enligt svenska bestämmelser

Du som är medborgare i EU/EES eller i Schweiz kan få grundläggande rätt till studiestöd enligt de svenska bestämmelserna, om du bor i Sverige och uppfyller något av följande villkor:

Du har permanent uppehållstillstånd

Du som har permanent uppehållstillstånd i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd.
Permanent uppehållstillstånd

Du har arbete, familjeanknytning eller särskilda skäl

Du som har uppehållsrätt i Sverige kan normalt få grundläggande rätt till studiestöd, om du bott och arbetat här i minst två år. Det kan du i vissa fall också få om du har uppehållsrätt och varit sambo eller gift under minst två år i Sverige. Ibland kan du få studiestöd om du varit sambo eller gift kortare tid än två år. Medborgare i EU/EES och Schweiz har normalt uppehållsrätt i Sverige. Du kan också få rätt till studiestöd om du har särskilda skäl.

Om du är under 20 år eller var det när du flyttade till Sverige, kan du få grundläggande rätt till studiestöd om dina föräldrar bor och arbetar här.
Arbete, familjeanknytning eller särskilda skäl

Status som varaktigt bosatt

Du som är medborgare i ett land utanför EU och av Migrationsverket fått status som varaktigt bosatt i Sverige eller i ett annat EU-land, kan normalt få rätt till studiestöd.
Status som varaktigt bosatt

Rätt till studiestöd enligt EU-rätten

Du som är medborgare i EU/EES eller i Schweiz kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten, om du uppfyller något av följande villkor:

Du har permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd.
Permanent uppehållsrätt

Du arbetar eller har arbetat i Sverige

Du som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiestöd. Du måste fortsätta att arbeta under tiden du studerar. Även om du slutat arbeta kan du få rätt till studiestöd, men då måste du uppfylla särskilda villkor.
Arbete (EU-rätten)

Du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du som är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiestöd.
Anhörig (EU-rätten)

Övriga krav

Tänk på att du även måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-17