Arbete, familjeanknytning eller särskilda skäl

Du som är medborgare i EU/EES eller i Schweiz kan normalt få grundläggande rätt till svenskt studiestöd, om du har en särskild koppling till Sverige. Det kallar vi för varaktig anknytning. Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om du har särskilda skäl.

Varaktig anknytning

Du kan ha varaktig anknytning till Sverige om

 • du arbetat här under minst två år
 • du är gift eller sambo i Sverige sedan minst två år
 • du var under 20 år när du flyttade till Sverige och dina föräldrar bor och arbetar här.

Du ska dessutom ha uppehållsrätt och vara bosatt i Sverige. Uppehållsrätt har du normalt om du bor i Sverige.

Arbete i Sverige

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst två år. Du måste ha arbetat minst halvtid.

Som arbete räknas också

 • registrerad arbetslöshet vid en svensk arbetsförmedling
 • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • utbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
 • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
 • vård av eget barn som är under tio år
 • vård av nära anhörig, på heltid

Exempel - Judith har arbetat som bilmekaniker

Judith är tysk medborgare och har bott i Sverige i tre år. Hon arbetade heltid som bilmekaniker i ett år. Därefter blev Judith arbetslös och sedan dess har hon varit registrerad som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Hon ska nu studera och ansöker därför om studiemedel. Eftersom Judith arbetat i ett år och varit inskriven vid en svensk arbetsförmedling i mer än ett år, har hon varaktig anknytning till Sverige och därför grundläggande rätt till studiestöd.

Arbetat mindre än två år

Du som arbetat mindre än två år i Sverige kan ändå få rätt till studiestöd, om du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Detta gäller om du är arbetstagare eller egenföretagare och fortsätter arbeta samtidigt som du studerar.
Arbete (EU-rätten)

Gift eller sambo

Du får normalt rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år.
 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare och ni har bott tillsammans i minst fyra år varav minst ett år i Sverige.
 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare som du har barn med och ni har bott tillsammans i Sverige i minst ett år.
 • Du är gift eller sambo med en annan utländsk medborgare och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år. Din man, fru eller sambo måste då själv ha grundläggande rätt till studiestöd enligt svenska bestämmelser.

Som sambo menas att du bor tillsammans med någon under äktenskapsliknande förhållanden. Om det är två kompisar som bor ihop, räknas det inte som att vara sambo.

Under 20 år när du flyttade till Sverige

Du som var under 20 år när du flyttade till Sverige kan normalt få rätt till studiestöd om:

 • Du har följt med eller senare anslutit dig till din förälder som bor och arbetar här.

Exempel - Gry flyttade med sina föräldrar till Sverige

Gry är 16 år och norsk medborgare. Hon följde med sina föräldrar till Sverige för tre år sedan. Hennes föräldrar arbetar på ett svenskt sjukhus. Gry ska nu börja gymnasiet och vill därför ha studiebidrag från CSN. Eftersom hennes föräldrar bor och arbetar i Sverige, har hon grundläggande rätt till studiestöd.

Om du är under 20 år och studerar på gymnasienivå, kan CSN lämna över din ansökan om studiehjälp till Försäkringskassan. Det kan vi göra exempelvis om din förälder bor i Sverige men arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Anledningen till att vi lämnar över ansökan är att vi måste se om ni har familjeförmåner i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Särskilda skäl

Gift eller sambo

Du får normalt rätt till studiestöd om:

 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare som du har barn med och ni bor tillsammans i Sverige

Under 20 år

Du som är under 20 år och bor i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du och din förälder har ett giltigt uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till en person som bor i Sverige.
 • Du har en förälder som är svensk medborgare.
 • Du har placerats i familjehem eller på institution av en svensk myndighet.
 • Du har en vårdnadshavare som bestämts av en svensk myndighet.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiemedel och att du studerar på minst halvtid.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-17