Utländsk medborgare

Du som är utländsk medborgare
kan få bidrag och lån från CSN för att studera.
Vi kallar det studiestöd.

För att få bidrag och lån från CSN
måste du uppfylla vissa krav.

Särskilda krav för dig som är utländsk medborgare

Först måste du uppfylla de särskilda krav
som CSN ställer på utländska medborgare.
Du ska alltså ha det som kallas för
grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Kraven är olika om du ska studera i Sverige
eller om du ska studera utomlands.
Klicka på länkarna för att läsa mer.
Studera i Sverige
Studera utomlands

Krav som gäller för alla

Du måste också uppfylla övriga krav
för att få pengar från CSN.
Vill du veta mer om detta
ska du läsa under Studiemedel eller Studiehjälp.

Studiemedel är bidrag och lån för dig
som studerar på komvux, folkhögskola, högskola
eller andra utbildningar efter gymnasiet.
Studiemedel

Studiehjälp är bidrag för dig
som studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola.
Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år som du fyller 20 år.
Studiehjälp

Tänk på

På de här sidorna skriver vi på lättläst svenska.
All information finns inte med här,
men vi försöker svara på de vanligaste frågorna.

Senast uppdaterad: 2013-08-08