Studera i Sverige

När vi på CSN undersöker
om utländska medborgare
har rätt till svenskt studiestöd,
använder vi svenska regler
och EU:s regler.

Med svenskt studiestöd
menar vi bidrag och lån från CSN.

Vem har rätt till svenskt studiestöd?

Du har permanent uppehållstillstånd

Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT)
från Migrationsverket,
har du rätt till svenskt studiestöd.
Permanent uppehållstillstånd betyder
att du har fått tillstånd att stanna i Sverige
så länge du vill.

Läs mer om övriga krav för att få pengar från CSN
under studiemedel och studiehjälp

Du har inte permanent uppehållstillstånd

Om du inte har permanent uppehållstillstånd,
gäller olika regler beroende på

  • om du är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz
  • om du har ett annat medborgarskap
    eller
  • om du var under 20 år när du kom till Sverige.

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Medborgare i EU/EES eller i Schweiz
Annat medborgarskap
Under 20 år när du kom till Sverige

Dessa länder ingår i EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder ingår i EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Senast uppdaterad: 2015-02-12