EU-rätten

Du kan få rätt till svenskt studiestöd enligt EU-rätten
om något av detta stämmer in på dig:

Du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Som anhörig räknar vi man, fru, sambo
och barn.

Du som är anhörig till en medborgare
i ett EU/EES-land eller i Schweiz
och som arbetar eller har företag i Sverige,
kan ha rätt till svenskt studiestöd.
Detta gäller oftast inte om du är anhörig till en svensk medborgare.

Även om din man, fru, sambo eller förälder
har slutat arbeta,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
För mer information vänd dig till vår Kundservice.

Om du har ett barn som är medborgare
i EU/EES eller i Schweiz
som arbetar i Sverige
och som försörjer dig,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
Kontakta oss för mer information.

Du har permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige
har rätt till svenskt studiestöd.
Om du har bott i Sverige i 5 år i rad
tillsammans med en anhörig som är EU/EES-medborgare,
har du oftast PUR.
Som anhörig räknar vi man, fru, sambo
och barn.

Detta gäller inte om du bor tillsammans med
en svensk medborgare.

Det gäller inte heller om du bor tillsammans
med en schweizisk medborgare.

Du kan ansöka om intyg om PUR
hos Migrationsverket.

Du har bott 5 år i ett EU-land

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd
om du har bott minst 5 år i Sverige
eller i ett annat EU-land.
Du måste ha fått tillstånd att bo i Sverige
av Migrationsverket.
Tillståndet ska visa att du har bott länge i Sverige
eller i ett annat EU-land.
Det kallas för att du har status som varaktigt bosatt.

Dessa länder ingår i EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder ingår i EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Annat medborgarskap (högskola)

Annat medborgarskap (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Annat medborgarskap (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-06-02