Anhörig till medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du som är anhörig till en medborgare
i ett EU/EES-land eller i Schweiz
kan ha rätt till svenskt studiestöd för studier utomlands.
Då måste något av detta stämma in på dig:

Du är anhörig till någon som arbetar

Du som är anhörig till en medborgare
i EU/EES eller i Schweiz
som arbetar eller har företag i Sverige
kan ha rätt till svenskt studiestöd.
Du räknas som anhörig om du är
man, fru, sambo eller barn till den person som arbetar.
Om du är anhörig till en svensk medborgare,
gäller inte detta.

Även om din man, fru, sambo eller förälder
har slutat arbeta,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
Kontakta oss via  Kundservice för mer information.

Om du har ett barn som är medborgare
i EU/EES eller i Schweiz,
som arbetar i Sverige
och som försörjer dig,
kan du ibland ha rätt till studiestöd.
Kontakta oss för mer information.

Du har permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige
kan ha rätt till svenskt studiestöd för studier utomlands.

Om du har bott i Sverige i 5 år i rad
tillsammans med en anhörig som är EU/EES-medborgare,
har du oftast PUR.
Detta gäller oftast inte
om den som du bor tillsammans med
är svensk medborgare.

Det gäller inte heller om den du bor med
är schwezisk medborgare.

Du kan ansöka om intyg om PUR
hos Migrationsverket.

Dessa länder ingår i EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder ingår i EES:

EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Villkor för att få studiemedel

Senast uppdaterad: 2016-06-02