Återkrav

Återkrav betyder
att du måste betala tillbaka studiestöd
som du har fått från CSN,
men inte har haft rätt till.

Du kan få ett återkrav om du exempelvis

  • har avbrutit dina studier
  • har studerat mindre än vad du skrev i din ansökan till CSN
  • har haft en högre inkomst än vad du skrev i din ansökan.

Återkravet ska du betala så fort du får det.
Om du har svårt att betala hela återkravet på en gång,
är det viktigt att du kontaktar CSN direkt.
Kontakta oss

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Om du har återkrav

Senast uppdaterad: 2013-03-19