Har du svårt att betala?

Om du har svårt att betala ditt lån,
kan du söka att få betala mindre pengar under året.
Det kan du göra om du har en låg inkomst
eller om du har särskilda skäl
som gör att du har svårt att betala ditt lån.
Ett sådant skäl kan exempelvis vara
att du har försörjningsstöd från Socialförvaltningen.

När du söker att få betala mindre pengar under året,
tittar CSN på din ansökan
och bestämmer om du kan få betala mindre pengar.

Tänk på att du fortfarande måste betala tillbaka hela ditt lån,
även om du får betala mindre pengar under året.
Om du får betala mindre pengar under året,
kan det betyda att du i stället får betala mer pengar
under de kommande åren.

Låg inkomst

Inkomst är inte bara din lön.
Som inkomst räknar CSN

  • lön
  • pengar du tjänar i ditt företag
  • pengar du tjänar på att äga, exempelvis vinst på aktier
  • ersättning från Arbetslöshetskassan
  • ersättning från Försäkringskassan.

CSN får uppgifter från Skatteverket
om hur stor inkomst du har haft.
Om du bor eller har bott utomlands,
måste du själv anmäla din inkomst till CSN.

Om du har tjänat mer än vad du skrev i din ansökan,
har du betalat in för lite till CSN.
Då måste du betala in mer pengar till CSN.
Du får också betala en extra avgift.

Särskilda skäl

Om du vill söka att få betala mindre
för att du har försörjningsstöd,
ska du skicka med ett intyg från Socialförvaltningen.
På intyget ska det stå vilka månader
som du har fått försörjningsstöd.

Kontakta CSN

Om du har svårt att betala ditt lån,
är det viktigt att du kontaktar CSN direkt.
Kontakta oss

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Har du svårt att betala?

Senast uppdaterad: 2013-08-08