Har du inte betalat i tid?

Om du inte har betalat i tid,
skickar vi en påminnelse till dig.
Då måste du också betala 450 kronor i avgift.

Om du fortfarande inte betalar,
skickar vi en till påminnelse.
Då måste du betala 450 kronor till.

Om du inte betalar trots 2 påminnelser,
skickar CSN ut ett kravbrev.

Om du ändå inte betalar,
skickar CSN kravet vidare till Kronofogden.
Du måste då betala 600 kronor till Kronofogden.
Kronofogden är en myndighet i Sverige
som hjälper den som har lånat ut pengar att få dem tillbaka.

Exempel

Här ser du hur en skuld på 500 kronor
snabbt ökar till 2 000 kronor
om du låter bli att betala.

Illustration som visar hur skulden ökar om du inte betalar ditt årsbelopp

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer.
Då kommer du till en sida som inte är skriven på lättläst svenska.

Har du inte betalat i tid?

Senast uppdaterad: 2015-01-01