Hur ansöker du?

Kontakta din handläggare på

  • kommunens flyktingmottagning
  • eller
  • Arbetsförmedlingen.

Handläggaren hjälper dig att fylla i blanketten när du söker lånet.
Handläggaren skickar sedan blanketten till CSN.

Läs mer

Klicka på länken för att läsa mer om hur du ansöker.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Hur ansöker du om lånet?

Senast uppdaterad: 2016-12-05