Har du svårt att betala?

Om du har låg inkomst
eller om du inte har någon inkomst,
kan du ansöka om att få betala mindre.
Det kallas nedsättning.
Du kan också ansöka om
att få vänta med att betala tillbaka.
Det kallas anstånd.

När du får de första inbetalningskorten,
får du också en blankett
för att söka nedsättning eller anstånd.

När du söker nedsättning eller anstånd,
vill CSN veta din familjs inkomster
och hur många ni är i familjen.
Sedan bestämmer CSN om du har rätt
att betala mindre eller vänta med betalningen.

Du kan söka nedsättning eller anstånd för 1 år i taget,
från den 1 januari till den 31 december.

Räntan på lånet räknas hela tiden,
även om du har nedsättning eller anstånd.
Om du inte betalar något på ditt lån,
kommer skulden alltså att bli större.
Om du bor utomlands finns det andra regler.
Vill du veta mer om reglerna får du gärna kontakta CSN.

Kan du slippa betala tillbaka lånet?

I vissa speciella fall kan du slippa betala tillbaka lånet.
Det kallas efterskänkning.
Du kan få efterskänkning om CSN bedömer
att du aldrig kommer att kunna betala tillbaka ditt lån.
Det kan exempelvis bero på din ålder.
Om en person som har ett lån dör,
tar CSN bort lånet.

Om du har frågor om efterskänkning
eller om du vill ha en blankett,
kan du kontakta CSN.

Kontakta CSN

Du kan ringa oss på telefon 0771-276 100
eller e-posta oss.

Läs mer

Klicka på länkarna om du vill läsa mer om
hur du gör om du har svårt att betala.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Svårt att betala?

Kan lånet tas bort?

Senast uppdaterad: 2013-08-08