Om du flyttar

Om du flyttar inom Sverige
ska du anmäla din nya adress
till folkbokföringen på Skatteverket.
Det är bra om du också skickar
din nya adress till CSN.

Flyttanmälan Skatteverket

Om du flyttar utomlands
måste du anmäla det direkt till CSN.

Senast uppdaterad: 2013-02-21